. Rapti Technical School
राप्ती प्राबधिक शिक्षालय दाङ #बिश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्राभाबित भएको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी हरुकालागि घरमै बसि पढाई गर्नका लागि T.S.L.C PJTA Apculture विषयको PDF File तयार गरि RTS को web site www.rts.org.np मा upload गरिएको T.S.L.C. PJTA का बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । Prepared By # Pappu Khanal राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङ
School Notice