. Rapti Technical School
राप्ती प्राबधिक शिक्षालय दाङ #बिश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्राभाबित भएको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी हरुकालागि घरमै बसि पढाई गर्नका लागि Civil I year II sem को Construction materials विषयको PDF File तयार गरि RTS को web site www.rts.org.np मा upload गरिएको Civil I year II Sem का बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ। Prepared By #Subash Thapa राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङ
School Notice