. Rapti Technical School
राप्ती प्राबधिक शिक्षालय दाङ #बिश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्राभाबित भएको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी हरुकालागि घरमै बसि पढाई गर्नका लागि T.S.L.C.Civil Sub-Overseer Construction विषयको PDF File तयार गरि RTS को web site www.rts.org.np मा upload गरिएको T.S.L.C.Civil Sub-Overseer का बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । Prepared By: Sharada Chaudhary राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङ
School Notice