. Rapti Technical School
राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङमा थप कार्यक्रम सहित डिप्लोमा इन फार्मेसी मा आबेदन फाराम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउदछौ ।