. Rapti Technical School
Diploma Level बैकल्पिक प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।