Rapti Technical school

082-413001,082-413002,082413003

राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय गढवा गाउपालिका-३ दाङ

Rapti Technical School

Gadhawa Rural Municipality - 3, Dang

Shalik Ram Dangi
Principal

Pramila Koirila
Program Coordinator

Narayan Bhandari
Accountant

Iswor K C
A.IT

प्रि डिप्लोमा तहमा पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना२०७९-०४-१२