Rapti Technical school

082-413001,082-413002,082413003

राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय राप्ती गाउपालिका-३ दाङ

Rapti Technical School

Rapti Rural Municipality - 3 Dang

प्रि डिप्लोमा तहमा पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना२०७९-०४-१२