Rapti Technical school

082-413001,082-413002,082413003

राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय गढवा गाउपालिका-३ दाङ

Rapti Technical School

Gadhawa Rural Municipality - 3, Dang

Shalik Ram Dangi
Principal

Pramila Koirila
Program Coordinator

Narayan Bhandari
Accountant

Iswor K C
A.IT

लुम्बिनी प्रदेश: प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र र माघ महिनामा सञ्चालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा लुम्बिनी प्रदेश: प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र र माघ महिनामा सञ्चालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना – २०८१-०१-२७