Rapti Technical school

082-413001,082-413002,082413003

राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय गढवा गाउपालिका-३ दाङ

Rapti Technical School

Gadhawa Rural Municipality - 3 Dang

Shalik Ram Dangi
Principal

Pramila Koirila
Program Coordinator

Narayan Bhandari
Accountant

Iswor K C
A.IT

बैकल्पिक तथा पास सुचिबाट भर्ना हुनका लागि निवेदन दिएका निबेदकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना ।