Rapti Technical school

082-413001,082-413002,082413003

राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय गढवा गाउपालिका-३ दाङ

Rapti Technical School

Gadhawa Rural Municipality - 3 Dang

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र र प्रि डिप्लोमा तहको पुर्ण शुल्कीय तर्फको म्याद थप गरिएकाे सूचना