Rapti Technical school

082-413001,082-413002,082413003

राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय गढवा गाउपालिका-३ दाङ

Rapti Technical School

Gadhawa Rural Municipality - 3 Dang

प्रि-डिप्लोमा तहको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना I २०७९/०५/१६